E Dönüşüm Hizmetleri

E Dönüşümde Hizmetleri

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) son tebliği Eylül 2019 ve Ocak 2020’den başlayarak e-dönüşümü hızlandıracak yeni kararlarını duyurdu.

E-dönüşümle ilgili bu kararlar farklı sektörlerden çok sayıda firmayı, uygulama kullanıcısını ve serbest meslek mensubunu ilgilendiriyor. İlgili tüm işletmeler için yeni bir dönemi haber veren bu değişikliklere uyum için bugünden harekete geçilmesi, hazırlıkların tamamlanması gerekiyor.

Amaç hız kazanmak
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) Nisan 2019 güncellemeleri bağlamında kamunun amacı belli; mali sistemin daha hızlı işletilmesi, doğru ve gerçekçi şekilde yönetilmesi. E-dönüşüm süreci bu amaca teknolojik altyapı sağlıyor.


Yapılan güncellemeler e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye mükellefiyetlerine yönelik.